สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
ข่าวประกาศ / แจ้งกำหนดการ

ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 5 (เพศชาย) ณ ศูนย์สอบกรุงเทพมหานคร

Read More
กิจกรรมสถาบัน

การประชุมหารือเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฝ่ายคัดกรองบุคคลเข้า-ออก พื้นที่วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

วันที่ 8 สิงหาคม 256

Read More