พระเทพ 2เมษา
B1
B3
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2 – สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 พะเยา เชียงราย แพร่ น่าน

15 มิถุนายน 2564ไฟล์ประกอบการจัด มหกรรมผลงานทางวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม เทคโนโลยีอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
17 พฤษภาคม 2564ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ประเภทอํานวยการ ระดับต้น ในสถาบันการอาชีวศึกษา และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร
11 พฤษภาคม 2564รายงานประจำปี 2563
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2
11 พฤษภาคม 2564ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษา ตามมาตรา 23 (4) แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 ซึ่งเลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถาบันและครูหรืออาจารย์ประจำที่มิได้เป็นผู้บริหารสถาบัน