สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2

ครั้งที่วันที่รายงานการประชุม
4/2567 (18)29 พฤษภาคม 2567เปิดอ่าน
3/2567 (17)10 เมษายน 2567เปิดอ่าน
2/2567 (16)27 มีนาคม 2567เปิดอ่าน
1/2567 (15)20 กุมภาพันธ์ 2567เปิดอ่าน
7/2566 (14)16 พฤศจิกายน 2566เปิดอ่าน
6/2566 (13)12 กันยายน 2566เปิดอ่าน
5/2566 (12)11 กรกฎาคม 2566เปิดอ่าน
4/2566 (11)13 มิถุนายน 2566เปิดอ่าน
3/2566 (10)11 พฤษภาคม 2566เปิดอ่าน
2/2566 (9)7 เมษายน 2566เปิดอ่าน
1/2566 (8)27 กุมภาพันธ์ 2566เปิดอ่าน
7/2565 (7)28 ธันวาคม 2565เปิดอ่าน
6/2565 (6)15 พฤศจิกายน 2565เปิดอ่าน
5/2565 (5)26 กันยายน 2565เปิดอ่าน
4/2565 (4)7 สิงหาคม 2565เปิดอ่าน
3/2565 (3)26 กรกฎาคม 2565เปิดอ่าน
2/2565 (2)6 มิถุนายน 2565เปิดอ่าน
1/2565 (1)5 พฤษภาคม 2565เปิดอ่าน
1/2565 (74)27 มกราคม 2565เปิดอ่าน
7/2564 (73)15 ธันวาคม 2564เปิดอ่าน
6/2564 (72)27 ตุลาคม 2564เปิดอ่าน
5/2564 (71)17 กันยายน 2564เปิดอ่าน
4/2564 (70)31 สิงหาคม 2564เปิดอ่าน
3/2564 (69)28 มิถุนายน 2564เปิดอ่าน
2/2564 (68)14 พฤษภาคม 2564เปิดอ่าน
1/2564 (67)28 มกราคม 2564เปิดอ่าน
8/2563 (66)8 ธันวาคม 2563เปิดอ่าน
7/2563 (65)28 ตุลาคม 2563เปิดอ่าน
6/2563 (64)19 กันยายน 2563เปิดอ่าน
5/2563 (63)26 สิงหาคม 2563เปิดอ่าน
4/2563 (62)13 กรกฎาคม 2563เปิดอ่าน
3/2563 (61)13 มีนาคม 2563เปิดอ่าน
2/2563 (60)5 กุมภาพันธ์ 2563เปิดอ่าน
1/2563 (59)6 มกราคม 2563เปิดอ่าน