รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2

ครั้งที่วันที่รายงานการประชุม
8/2563 (66)8 ธันวาคม 2563เปิดอ่าน
7/2563 (65)28 ตุลาคม 2563เปิดอ่าน
6/2563 (64)19 กันยายน 2563เปิดอ่าน
5/2563 (63)26 สิงหาคม 2563เปิดอ่าน
4/2563 (62)13 กรกฎาคม 2563เปิดอ่าน
3/2563 (61)13 มีนาคม 2563เปิดอ่าน
2/2563 (60)5 กุมภาพันธ์ 2563เปิดอ่าน
1/2563 (59)6 มกราคม 2563เปิดอ่าน