สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU

วัน / เดือน / ปี (ที่ลงนาม)สถาบัน/วิทยาลัยสาขาวิชาชื่อสถานประกอบการ/หน่วยงานวันครบกำหนดไฟล์
5 พฤษภาคม 2564วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายสาขาวิชาการท่องเที่ยวห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงรายอาลีทัวร์4 พฤษภาคม 2569เปิดอ่าน
5 พฤษภาคม 2564วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายสาขาวิชาการท่องเที่ยวLaila Group Chiangrai Tour4 พฤษภาคม 2569เปิดอ่าน
5 พฤษภาคม 2564วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายสาขาวิชาการท่องเที่ยวบริษัท ทัวร์สูงวัย จำกัด4 พฤษภาคม 2569เปิดอ่าน
5 พฤษภาคม 2564วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายสาขาวิชาการท่องเที่ยวห้างหุ้นส่วนจำกัด รีแล็กซ์เซชั่นทัวร์4 พฤษภาคม 2569เปิดอ่าน
27 พฤษภาคม 2564วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการเสน่ห์แม่กวง26 พฤษภาคม 2569เปิดอ่าน
27 พฤษภาคม 2564วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการหจก.เดอะอีโก้กรุ๊ป26 พฤษภาคม 2569เปิดอ่าน
5 พฤษภาคม 2564วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายสาขาวิชาการท่องเที่ยวLanna Trek4 พฤษภาคม 2569เปิดอ่าน
5 พฤษภาคม 2564วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายสาขาวิชาการท่องเที่ยวกชพรแทรเวล แอนด์เซอร์วิส4 พฤษภาคม 2569เปิดอ่าน
5 พฤษภาคม 2564วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายสาขาวิชาการท่องเที่ยวสุนทรี ทัวร์4 พฤษภาคม 2569เปิดอ่าน
27 พฤษภาคม 2564วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการบริษัท ผึ้งน้อยเบเกอรี่ จำกัด26 พฤษภาคม 2569เปิดอ่าน
27 พฤษภาคม 2564วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการไอดิน กลิ่นครก26 พฤษภาคม 2569เปิดอ่าน
27 พฤษภาคม 2564วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)26 พฤษภาคม 2569เปิดอ่าน
27 พฤษภาคม 2564วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการกรุงเก่า ค๊อฟฟี่เค้ก26 พฤษภาคม 2569เปิดอ่าน
27 พฤษภาคม 2564วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการบริษัท ใจดี แฟคตอรี่ จำกัด26 พฤษภาคม 2569เปิดอ่าน
27 พฤษภาคม 2564วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการชาบูอีดเป็นต่อ สาขาเชียงราย26 พฤษภาคม 2569เปิดอ่าน
27 พฤษภาคม 2564วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการบจก.โกแฟคทอรี่26 พฤษภาคม 2569เปิดอ่าน
24 พฤศจิกายน 2563วิทยาลัยเทคนิคเชียงรายสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย (2)23 พฤศจิกายน 2568เปิดอ่าน
11 พฤศจิกายน 2563วิทยาลัยเทคนิคพะเยาเทคโนโลยีไฟฟ้าบริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด10 พฤศจิกายน 2568เปิดอ่าน
9 พฤศจิกายน 2563วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการบริษัท อาร์ เจ เจ แคปปิตอล จำกัด8 พฤศจิกายน 2568เปิดอ่าน
9 พฤศจิกายน 2563วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการร้านมากิ๋นข้าว8 พฤศจิกายน 2568เปิดอ่าน
9 พฤศจิกายน 2563วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการร้านอาหารซุ้มฮิมน้ำ8 พฤศจิกายน 2568เปิดอ่าน
21 กันยายน 2563สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1-4-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา20 กันยายน 2568เปิดอ่าน
21 สิงหาคม 2563วิทยาลัยเทคนิคเชียงรายสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าบริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด (2)20 สิงหาคม 2568เปิดอ่าน
20 สิงหาคม 2563วิทยาลัยเทคนิคเชียงรายสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าบริษัท ภัทรอุตสาหกรรม จำกัด19 สิงหาคม 2568เปิดอ่าน
20 สิงหาคม 2563วิทยาลัยเทคนิคเชียงรายสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าบริษัท แฮปปี้ลิงค์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด19 สิงหาคม 2568เปิดอ่าน
20 สิงหาคม 2563วิทยาลัยเทคนิคเชียงรายสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าบริษัท มโนรมย์ เทคโนโลยี จำกัด19 สิงหาคม 2568เปิดอ่าน
9 สิงหาคม 2563วิทยาลัยเทคนิคเชียงรายสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีเอสเอส.โซลูชั่น (2)8 สิงหาคม 2568เปิดอ่าน
8 สิงหาคม 2563วิทยาลัยเทคนิคเชียงรายสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี อาร์ ไอ เพาเวอร์อิเล็กทริค (2)7 สิงหาคม 2568เปิดอ่าน
29 พฤษภาคม 2563วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายสาขาวิชาการบัญชีบริษัท ธนชัยการบัญชี จำกัด28 พฤษภาคม 2568เปิดอ่าน
29 พฤษภาคม 2563วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายสาขาวิชาการบัญชีบริษัท เชียงรายการบัญชี 1993 จำกัด28 พฤษภาคม 2568เปิดอ่าน
29 พฤษภาคม 2563วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายสาขาวิชาการบัญชีบริษัท เอ แอนด์ เอ แอคเคอน์ติ้งเซอ์วิส จำกัด28 พฤษภาคม 2568เปิดอ่าน
29 พฤษภาคม 2563วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายสาขาวิชาการบัญชีสำนักงานอธิวัชร์การบัญชี และภาษีอากร 28 พฤษภาคม 2568เปิดอ่าน
29 พฤษภาคม 2563วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายสาขาวิชาการบัญชีห้างหุ้นส่วนจำกัดซีอาร์ บ้านบัญชี 28 พฤษภาคม 2568เปิดอ่าน
9 มีนาคม 2562วิทยาลัยเทคนิคเชียงรายสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าบริษัท เฟิร์สคอนโทรลซิสเต็ม จำกัด8 มีนาคม 2567เปิดอ่าน
9 มีนาคม 2562วิทยาลัยเทคนิคเชียงรายสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าบริษัท เฟิร์สคอนโทรลซิสเต็ม จำกัด (2)8 มีนาคม 2567เปิดอ่าน
25 กุมภาพันธ์ 2563วิทยาลัยเทคนิคพะเยาเทคโนโลยีไฟฟ้าบริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด24 กุมภาพันธ์ 2568เปิดอ่าน
8 มกราคม 2562วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายสาขาวิชาการบัญชีบริษัท มิ่งพรการบัญชี จำกัด7 มกราคม 2567เปิดอ่าน
8 มกราคม 2562วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายสาขาวิชาการบัญชีบริษัท เอ็นพีเอ็ม การบัญชี จำกัด7 มกราคม 2567เปิดอ่าน
8 มกราคม 2562วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายสาขาวิชาการบัญชีสำนักงานบัญชีสุมาลีน์ 7 มกราคม 2567เปิดอ่าน
8 มกราคม 2562วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายสาขาวิชาการบัญชีบริษัท สำนักงานบัญชีทวาย จำกัด7 มกราคม 2567เปิดอ่าน
8 มกราคม 2562วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายสาขาวิชาการบัญชีห้างหุ้นส่วน จำกัด สำนักงานบัญชีวณิชญา 7 มกราคม 2567เปิดอ่าน
8 มกราคม 2562วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายสาขาวิชาการบัญชีสำนักงานสอบบัญชี Partner Audit & Consultant7 มกราคม 2567เปิดอ่าน
12 มกราคม 2560วิทยาลัยเทคนิคเชียงรายสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีเอสเอส.โซลูชั่นเปิดอ่าน
12 มกราคม 2560วิทยาลัยเทคนิคเชียงรายสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี อาร์ ไอ เพาเวอร์อิเล็กทริค 11 มกราคม 2565เปิดอ่าน
27 เมษายน 2559วิทยาลัยเทคนิคเชียงรายสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าบริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด26 เมษายน 2564เปิดอ่าน
22 ตุลาคม 2558วิทยาลัยเทคนิคเชียงรายสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย21 ตุลาคม 2563เปิดอ่าน