สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2

บัญชีรายการครุภัณฑ์

ลำดับที่วันเดือนปี
ที่ได้รับ
หมายเลขประจำ
วัสดุ-ครุภัณฑ์
รายการขนาดลักษณะได้มา
โดยวิธี
จำนวนราคาหน่วยละ
11 ธ.ค. 587430-008-0001
593-001 ถึง 002
เครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Brother รุ่น LaserJetบริจาค2 เครื่อง
230 พ.ย. 592310-004-0001รถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)สอบราคา1 คัน1,213,500
32 มี.ค. 61ครุภัณฑ์ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2ประกวดราคา1 ชุด762,000
1.ชุดโต๊ะเก้าอี้ห้องประชุม
7110-007-0001
611-001 ถึง 017
1.1 โต๊ะประชุม
7110-006-0001
611-001 ถึง 033
1.2 เก้าอี้ประชุม
2.ชุดไมโครโฟนชุดประชุม
5965-001-0001
611-001
2.1 เครื่องควบคุมไมโครโฟนและจ่ายไฟ
5965-001-0002
611-001
2.2 ไมโครโฟนสำหรับประธาน
5965-001-0003
611-001 ถึง 032
2.3 ไมโครโฟนผู้ร่วมประชุม
5965-002-0001
611-001
2.4 เครื่องขยายเสียง
5965-002-0002
611-01-004
2.5 ลำโพงพร้อมขาแขวน
6730-001-0001
611-001 ถึง 002
3. เครื่องฉาย 3 มิติ
6730-007-0001
611-001 ถึง 002
4. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
6730-002-0001
611-001 ถึง 002
5. จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 150 นิ้ว
4120-002-0001
611-001 ถึง 004
6. เครื่องปรับอากาศ 36,000 BTU
411 มี.ค. 62ครุภัณฑ์ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2ประกวดราคา1 ชุด840,600
7110-007-003 621-001 ถึง 0171.1 โต๊ะประชุม
7110-006-002 621-001 ถึง 0311.2 เก้าอี้ประชุม
5965-001-0004 621-001ชุดไมโครโฟนสำหรับห้องประชุมและเครื่องขยาย
2. เสียงพร้อมอุปกรณ์ประกอบ
5965-001-0005 621-0012.1 เครื่องควบคุมไมโครโฟนและจ่ายไฟชุดประชุม
5965-001-0006 621-0012.2 ไมโครโฟนสำหรับประธาน
5965-001-0007 621-001 ถึง 0302.3 ไมโครโฟนสำหรับผู้ร่วมประชุม
5965-002-0002 621-0012.4 เครื่องขยายเสียง
5965-002-007 621-0012.5 เครื่องผสมสัญญาณเสียง
5965-002-005 621-001 ถึง 0042.6 ลำโพงสองทางแบบแขวน
5965-006-001 621-001 ถึง 0042.7 ขาตั้งไมโครโฟนแบบตั้งโต๊ะ
5965-006-001 621-001 ถึง 0022.8 ขาตั้งไมโครโฟนแบบตั้งพื้น
5965-001-008 621-001 ถึง 0022.9 ไมโครโฟนแบบมีสาย
6730-001-002 621-001เครื่องฉายภาพ 3 มิติ
6730-007-0002 621-001เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ WUXGA ขนาด 4,000
6730-007-0003 621-001เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ WXGA ขนาด 3,500
4120-001-0002 621-001 ถึง 004เครื่องปรับอากาศ 36,000 บีทียู (พร้อมติดตั้ง)
516 พ.ค. 627430-003-001
623-001
เครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ bizhub c 221บริจาค1 เครื่อง
622 ก.ค. 627430-008-0002
623-001
เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ต Brother DCP-T510wบริจาค1 เครื่อง
722 ก.ค. 627430-008-0003
623-001 ถึง 004
เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ต EPSON L360บริจาค4 เครื่อง
822 ก.ค. 627430-008-0004
623-001
เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ต EPSON L3110บริจาค1 เครื่อง
922 ก.ค. 627430-008-0005
623-001
เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ต CANONG 2000บริจาค1 เครื่อง
1022 ก.ค. 627490-015-0001
623-001
เครื่องพิมพ์บัตรนักศึกษา IDP SMART 30บริจาค1 เครื่อง
1121 เม.ย. 637440-010-0001 631-001กระดานอิเล็กทรอนิกส์ระบบอินเตอร์แอคทีฟเฉพาะเจาะจง1 ชุด
122 ก.ค. 63ชุดครุภัณฑ์สำนักงานผู้บริหาร แบบที่ 2ประกวดราคา1 ชุด515,700
7440-001-0001 631-001 ถึง 010เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล10 เครื่อง
7440-001-0002 631-001 ถึง 010เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สำหรับประมวลผล10 เครื่อง
7110-007-0004 631-001 ถึง 010ชุดโต๊ะทำงานเข้ามุมพร้อมเก้าอี้10 ชุด