สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2

กิจกรรมสถาบัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมสถาบัน

การประชุมหารือเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฝ่ายคัดกรองบุคคลเข้า-ออก พื้นที่วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

วันที่ 8 สิงหาคม 256

Read More