สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2

ข่าวประกาศ / แจ้งกำหนดการ

ข่าวประกาศ / แจ้งกำหนดการ

ข่าวประกาศ / แจ้งกำหนดการ

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศสถาบันการอาขีว

Read More
ข่าวประกาศ / แจ้งกำหนดการ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันฯและผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันฯ

*** เอกสารแนบ 5 ฉบับ

Read More
ข่าวประกาศ / แจ้งกำหนดการ

ขยายระยะเวลาการจัดส่งผลงานวิจัยการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมเทคโนโลยีอาชีวศึกษา รพดับชาติ ครั้งที่ 4

ขยายระยะเวลาการจัดส่

Read More
ข่าวประกาศ / แจ้งกำหนดการ

ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา สังกัดสอน2 ส่งบทความวิชาการ/บทความวิจัย เข้าร่วมการประกวด “การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม เทคโนโลยีอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 4

รับสมัครตั้งแต่บัดนี

Read More
ข่าวประกาศ / แจ้งกำหนดการ

เชิญชวนอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา สังกัดสอน.2 ส่งบทความวิชาการ/บทความวิจัย เข้าร่วมการประกวด “การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม เทคโนโลยี อาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 4

เชิญชวนอาจารย์ บุคลา

Read More
ข่าวประกาศ / แจ้งกำหนดการ

ประกาศรายชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมและผ่านการพิจารณาสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2

ประกาศรายชื่อบุคคลที

Read More