สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2

หลักสูตรที่เปิดสอน ระดับปริญญาตรี

สถานศึกษาสาขาวิชา
วิทยาลัยเทคนิคเชียงรายเทคโนโลยียานยนต์
 เทคโนโลยีไฟฟ้า
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายเทคโนโลยีท่องเที่ยว
 เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ
 การบัญชี
วิทยาลัยเทคนิคพะเยาเทคโนโลยียานยนต์
 การบัญชี
 เทคโนโลยีไฟฟ้า
วิทยาลัยเทคนิคแพร่เทคโนโลยียานยนต์
 เทคโนโลยีแม่พิมพ์
 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
 เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่การบัญชี
วิทยาลัยเทคนิคน่านเทคโนโลยีไฟฟ้า
 เทคโนโลยียานยนต์