สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
ประกาศ จัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารอำนวยการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 โดยวิธีคัดเลือก