ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กระดานอิเล็กทรอนิกส์ระบบอินเตอร์แอคทีฟ)

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กระดานอิเล็กทรอนิกส์ระบบอินเตอร์แอคทีฟ)