พระเทพ 2เมษา
B1
B3
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กระดานอิเล็กทรอนิกส์ระบบอินเตอร์แอคทีฟ) – สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กระดานอิเล็กทรอนิกส์ระบบอินเตอร์แอคทีฟ)

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กระดานอิเล็กทรอนิกส์ระบบอินเตอร์แอคทีฟ)