สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
กิจกรรมสถาบัน

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรการพัฒนากระบวนการคิดเชิงออกแบบ  (Design thinking)

วันที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. นายบุญธรรม เกี้ยวฝั้น ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรการพัฒนากระบวนการคิดเชิงออกแบบ  (Design thinking) ของครูและบุคลากร เพื่อสร้างสรรนวัตกรรมแบบ Start up ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล มีกำหนดการระหว่างวันที่ 21-24 กันยายน 2566 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากร จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1) ดร.จันรา ส่งศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง 2) ดร.สรญา เปรี้ยวประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี และ 3) คุณพัชรพงษ์ วชิรพันธุ์  Head of Strategic Marketing บริษัท CM Town ณ ห้องประชุมฮิมกว๊าน อาคารสถาบันฯ