สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
กิจกรรมสถาบัน

แสดงความยินดี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพะเยา จำนวน 3 ท่าน ในโอกาสบรรจุแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ

วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 นายบุญธรรม เกี้ยวฝั้น ผู้ัอำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ร่วมแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึก ให้แก่รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพะเยา จำนวน 3 ท่าน เนื่องในโอกาสได้รับบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาได้แก่ นายสาธิต สุทธธง นายสุชาติ มหายศ ว่าที่ ร.ต.ประเสริฐ พรหมเผ่า รองผู้อำนวยการฯ ประกอบด้วย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร และวิทยาลัยการอาชีพสอง ณ อาคารสโมสร วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
ทั้งนี้ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ยังได้แสดงความยินดีกับคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาต่างๆอีกด้วย