สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
กิจกรรมสถาบัน

แสดงความยินดีกับ ผอ. ปิยพร พูลเพิ่ม ในโอกาสมารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปง

วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 นำโดย ผอ.บุญธรรม เกี้ยวฝั้น ผู้อำนวยการสถาบันฯ เข้าแสดงความยินดีกับ ผอ. ปิยพร พูลเพิ่ม ในโอกาสมารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปง