สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
กิจกรรมสถาบัน

แสดงความยินดีกับ นายสถิตย์ ปริปุณณากร ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 11.00 น. ณ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง นายบุญธรรม เกี้ยวฝั้น ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันฯ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายสถิตย์ ปริปุณณากร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่