สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
กิจกรรมสถาบัน

เข้าร่วมประชุมชี้แจงศูนย์ประสานงานการจัดสอบ V-NET ปีการศึกษา 2566

วันที่ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นายบุญธรรม เกี้ยวฝั้น ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมชี้แจงศูนย์ประสานงานการจัดสอบ V-NET ปีการศึกษา 2566 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ครั้งที่ 1 เพื่อสรุปข้อมูลการจัดสอบ รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะ ในการดำเนินการจัดสอบ V-NET ในปีการศึกษาที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมไชยนารายณ์