สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
กิจกรรมสถาบัน

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือ และแนวปฏิบัติในการดำเนินการโครงการความร่วมมือในการพัฒนาอาชีวศึกษาไทย – จีน

วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 นายบุญธรรม เกี้ยวฝั้น รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือ และแนวปฏิบัติในการดำเนินการโครงการความร่วมมือในการพัฒนาอาชีวศึกษาไทย – จีน ตามโครงการพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา พัฒนาครูในสาขาวิชาใหม่ ตามนโยบายการพัฒนาสู่ไทยแลนด์ 4.0 ณ เมืองปักกิ่ง เมืองเหอเป่ย และเมืองชานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 2-10 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อให้เป็นแนวปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมในทิศทางเดียวกัน ได้รับเกียรติจาก นายศิริชัย นัยกองศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัย มาบตาพุด เป็นวิทยากร ในการจัดทำคู่มือดังกล่าว จึงจัดประชุมระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 จังหวัดพะเยา