244741520_2735967183368832_5562477357989802203_n
245201380_626491215040576_3495844159858356319_n
B1
B3
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือ และแนวปฏิบัติในการดำเนินการโครงการความร่วมมือในการพัฒนาอาชีวศึกษาไทย – จีน – สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือ และแนวปฏิบัติในการดำเนินการโครงการความร่วมมือในการพัฒนาอาชีวศึกษาไทย – จีน

วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 นายบุญธรรม เกี้ยวฝั้น รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือ และแนวปฏิบัติในการดำเนินการโครงการความร่วมมือในการพัฒนาอาชีวศึกษาไทย – จีน ตามโครงการพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา พัฒนาครูในสาขาวิชาใหม่ ตามนโยบายการพัฒนาสู่ไทยแลนด์ 4.0 ณ เมืองปักกิ่ง เมืองเหอเป่ย และเมืองชานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 2-10 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อให้เป็นแนวปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมในทิศทางเดียวกัน ได้รับเกียรติจาก นายศิริชัย นัยกองศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัย มาบตาพุด เป็นวิทยากร ในการจัดทำคู่มือดังกล่าว จึงจัดประชุมระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 จังหวัดพะเยา