สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
กิจกรรมสถาบัน

แสดงความยินดีกับ ผอ.ประเสริฐ พรหมเผ่า ในโอกาสมารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา

วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2565 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 นำโดย ผอ.บุญธรรม เกี้ยวฝั้น ผู้อำนวยการสถาบันฯ เข้าแสดงความยินดีกับ ผอ.ประเสริฐ พรหมเผ่า ในโอกาสมารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา