สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
กิจกรรมสถาบัน

ว่าที่ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ได้รับการอนุมัติจากสภาสถาบัน จำนวน 6 ท่าน เข้าพบปะ เลขา กอศ.

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 นายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พบปะและมอบนโยบายให้กับ ว่าที่ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ได้รับการอนุมัติจากสภาสถาบัน จำนวน 7 ท่าน และได้มอบแนวทางการทำงานขับเคลื่อนนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เรียนดี มีความสุข และการพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูง ณ ห้องรับรอง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

https://www.facebook.com/share/p/5MUuuXBtZcTJa4qF/?mibextid=WC7FNe