สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
กิจกรรมสถาบัน

วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 7 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ให้กับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 (ปวช.3) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 (ปวส.2) โดยมี นายบุญธรรม เกี้ยวฝั้น ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เป็นประธานพิธี นางสาวประภาภรณ์ ปีอาทิตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้