สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
กิจกรรมสถาบัน

ร่วมพิธีเนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2562

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ร่วมพิธีเนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2562
วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2562 ตัวแทนคณะผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในฐานะทรงเป็น พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่มีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย และทรงพระปรีชาสามารถด้านการช่าง รวมทั้งทรงให้ความสำคัญในการพัฒนาฝีมือแรงงานของช่างไทยให้มีความเป็นมาตรฐานสากล โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานและหัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน นักศึกษา และผู้ผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ร่วมในพิธี ณ หอประชุมเอื้องคำ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา