244741520_2735967183368832_5562477357989802203_n
245201380_626491215040576_3495844159858356319_n
B1
B3
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
ร่วมประกอบพิธี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 – สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2

ร่วมประกอบพิธี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 นำโดย นายณรงค์ เอี่ยมสะอาด ปฏิบัติราชการรองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 พร้อมด้วยพนักงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมถวายราชสักการะในพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน เปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่บริเวณซุ้มเฉลิมพระเกียรติ หน้าศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา โดย มีข้าราชการ พลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนจิตอาสาจังหวัดพะเยา เข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก
นอกจากนี้สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ2 ได้แสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสถาบันอยู่คู่สังคมไทยมาช้านาน เป็นมิ่งขวัญแก่พสกนิกรชาวไทย ด้วยการประดับป้าย ถวายพระพรชัยมงคล ตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ ธงชาติไทย ธงตราสัญลักษณ์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 กิจกรรมกิจอาสาพระราชทาน เราทำดี ด้วยหัวใจ เพื่อถวายเป็น พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณตึกอาคารสำนักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2