สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
กิจกรรมสถาบัน

ร่วมประกอบพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 วันปิยมหาราช

นายบุญธรรม เกี้ยวฝั้น ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมประกอบพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 23 ตุลาคม 2562 วันปิยมหาราช ประจำปี 2562
โดยมี นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ภาครัฐ เอกชน และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.จังหวัดพะเยา ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา