244741520_2735967183368832_5562477357989802203_n
245201380_626491215040576_3495844159858356319_n
B1
B3
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช – สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2

ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงค์ ประจำปี 2562 วันที่ 6 เมษายน 2562 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 นำโดยนายเอกลักษณ์ ประสงค์ใจ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ตัวแทนสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ร่วมประกอบพิธีถวายพานพุ่มสักกกระหน้าพระบรมสาทิส ลักษณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เนื่องในวันสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรกรีบรมราชวงศ์ ประจําปี 2562 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานพร้อมด้วยตัวแทน จากหน่วยงานจากภาครัฐ เอกชน ประชาชนชาวจัวหวัดพะเยา ร่วมประกอบพิธี สำหรับวันที่ 6 เมษายน ของทุกปี เป็นวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และ วันที่ระลึกถึงมหาจักรีบรมราชวงค์ จักรี เพื่อเป็นการแสดงความกตัญูกตเวทิตาธรรมต่อพระบาทสมเด็จ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ที่ได้ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี ทรงปกครองปวงชนชาวไทยให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขทั่วราชอาณาจักร ซึ่งพระมหากษัตริย์ไทยของบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ได้ทรงเจริญรอยตามพระยุคลบาทสืบต่อกันมา