สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
กิจกรรมสถาบัน

รศ.นพ.โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมติดตามการใช้งาน Uninet

31 มกราคม 2562 รศ.นพ.โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางมาตรวจเยี่ยมติดตามการใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของ Uninet และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายใน Lan (Local Area Netwrok) ของสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา โดยมี นายบุญธรรม เกี้ยวฝั้น ผอ.สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 นายสถิตย์ ปริปุณณากร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพะเยา ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยผู้บริหารใน อศจ.พะเยา และหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลฯ ให้การต้อนรับ และนำเสนอปัญหา การดำเนินงานระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อดำเนินการต่อไป ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคพะเยา”…(ขอบพระคุณภาพถ่าย โดย อ.อรุณ พวงสุวรรณ)