สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
กิจกรรมสถาบัน

ภาพบรรยากาศในงานพิธีมอบปริญญาบัตรสถาบันการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 18 สิงหาคม 2566)

บรรยากาศในงานพิธีมอบปริญญาบัตรสถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 18 สิงหาคม 2566) ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี