สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
กิจกรรมสถาบัน

พิธีเปิดโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมอาชีวะอาสา ลดควัน ลดฝุ่น

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ให้การต้อนรับ คณะอาชีวศึกษาจังหวัดภาคเหนือ พิธีเปิดโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมอาชีวะอาสา ลดควัน ลดฝุ่น ภายใต้โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากฝุ่นละออง วันอังคารที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562 นายณรงค์ เอี่ยมประเสริฐ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ผู้อํานวยการศูนยอํานวยการใหญ่ จิตอาสาพระราชทาน รองผูู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เสนาธิการมณฑ,ทหารบกที่ 34 ที่ปรึกษามาตรฐาน ด้านอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม ผููบริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาคเหนือ พิธีเปิดโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมอาชีวะอาสา ลดควัน ลดฝุ่น ภายใต้โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากฝุ่นละออง ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ โดยมีนายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน และรับฟังคำกล่าวรายงานจาก นายสถิต ปริปุณณากร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพะเยา รายงานวัตถุประสงค์การดำเนินงาน จากนั้นดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ที่ปรึกษามาตรฐานด้านอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ กล่าวให้การสนับสนุนกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ภายใต้โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเขต ที่ได้รับผลกระทบ จากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาได้ รับมอบเครื่องพ่นละอองน้ำลดฝุ่นและหมอกควัน จากวิทยาลัยเทคนิคชุมแพ และได้มอบหน้ากากอนามัยให้กับตัวแทนวิทยาลัยในสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดพะเยาและได้ร่วมปล่อยขบวนคาราวาน อาชีวะอาสาฯ ออกให้บริการแก่พี่น้องประชาชน ทั้งนี้สถาบันการอาชีวศึกษาขอร่วมเป็นหนึ่งในการสนับสนุนโครงการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ให้การต้อนรับ คณะอาชีวศึกษาจังหวัดภาคเหนือ พิธีเปิดโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมอาชีวะอาสา ลดควัน ลดฝุ่น ภายใต้โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากฝุ่นละอองในครั้งนี้