สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
กิจกรรมสถาบัน

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 2561

บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ปลื้มปิติ หลังจากเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ในการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ จากสถาบันการอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั้ง 23 แห่ง วันที่ 13 สิงหาคม 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โดยผู้ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เป็นผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 จำนวน 3,423 คน โดยในจำนวนนี้เป็นบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้ จำนวน 217 คน นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้