สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
กิจกรรมสถาบัน

ประชุมเตรียมความพร้อมคณะทำงานฝ่ายคัดกรองบุคคลเข้า-ออก พื้นที่วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. ผอ.บุญธรรม เกี้ยวฝั้น ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมคณะทำงานฝ่ายคัดกรองบุคคลเข้า-ออก พื้นที่วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 2563 และ 2564 วันที่ 30-31 สิงหาคม 2565 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี