สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
กิจกรรมสถาบัน

ประชุมหารือเตรียมความพร้อมโครงการเตรียมความพร้อมพระราชทานปริญญาบัตร (ฝึกซ้อมย่อย) ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายบุญธรรม เกี้ยวฝั้น ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เป็นประธานการประชุมหารือเตรียมความพร้อมโครงการเตรียมความพร้อมพระราชทานปริญญาบัตร (ฝึกซ้อมย่อย) แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 สถาบันฯ ครั้งที่ 1/2566 เพื่อหารือแนวทางการดำเนินโครงการฯ มีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารฯ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง สถานศึกษาสังกัดสถาบันฯ จัดการประชุมผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมไชยนารายณ์ อาคารสถาบันฯ