270860059_641092287305934_154466298030421926_n
B1
B3
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
ประชุมคณะทำงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 – สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2

ประชุมคณะทำงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2

วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 นายบุญธรรม เกี้ยวฝั้น ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ2 พร้อมด้วยนายจรัสพงษ์ วรรณสอน นายสมคิด จีนจรรยา รองผู้อำนวยการสถาบันฯ คณะผู้บริหาร ประชุมคณะทำงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ2 โดยมีเรื่องที่แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการแต่งตั้งรองผู้อำนวยการสถาบันฯ การมอบหมายหน้าที่ แนวทางการปฏิงานและการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมไชยนารายณ์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ2