สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
กิจกรรมสถาบัน

ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ครั้งที่ 1/2563

วันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563 นายบุญธรรม เกี้ยวฝั้น ผู้อำนวยการสถาบันการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับ คณะกรรมการสภาสถาบันฯ และ ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดสถาบันฯ ในการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ครั้งที่ 1/2563 โดยมี รศ.ดร.นำยุทธ์ สงค์ธนาพิทักษ์ นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมไชยนารายณ์ อาคารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ในการประชุมครั้งนี้ สภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ได้ร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ได้แก่ นายจรัสพงษ์ วรรณสอน และ นายสมคิด จีนจรรยา และได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี แก่ผู้อำนวยการสถานศึกษาใหม่ในสังกัด สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นายปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย นางสาวอรพิน ดวงแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย นางเมธิณี บุญเอกบุศย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแพร่ นายสาธิต สุทธธง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา