สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
กิจกรรมสถาบัน

บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด มอบชุดสื่อสนับสนุนการเรียนการสอน มูลค่า 1,063,404 บาท

วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ได้รับรายงานจาก นายธีรวัฒน์ ติ๊บอ้าย อาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคน่าน เรื่อง ได้รับมอบชุดสื่อสนับสนุนการเรียนการสอน อุปกรณ์นิวแมติกส์อุตสาหกรรมเพื่อการศึกษา มูลค่า 1,063,404 บาท รวมทั้งสิ้น 57 รายการ โดยมี สิทธิศักดิ์ ต๊ะปัญญา ผจก.เขตขาย บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ส่งมอบชุดอุปกรณ์ดังกล่าว ให้กับนายปัญญา พลเมืองดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน
โดยบริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัท ผู้ผลิตและจำหน่าย อุปกรณ์ที่ใช้ในระบบ นิวแมติกส์ออโตเมชั่นที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เบื้องต้นทางบริษัทได้มีการนำส่งชุดสื่ออุปกรณ์ดังกล่าวมายังวิทยาลัยเทคนิคน่าน และจะมีพิธีส่งมอบอุปกรณ์ดังกล่าว ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์ฝึกอบรมนิวแมติกส์ บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดชลบุรี ซึ่งจะมีตัวแทนผู้บริหารและคณาจารย์ผู้สอนเข้าร่วมพิธีดังกล่าว ทั้งนี้สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ขอแสดงความยินดีกับวิทยาลัยเทคนิคน่านและคาดหวังในการนำไปใช้ประโยชน์สูงสุดในการเรียนการสอนแก่ผู้เรียน และขอขอบคุณผู้บริหาร บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด เป็นอย่างยิ่งที่ได้เล็งเห็นความสำคัญในการจัดการศึกษาทางด้านสายอาชีวะ และได้ส่งมอบ ชุดอุปกรณ์นิวแมติกส์ ดังกล่าว เพื่อใช้เป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอน และหวังว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านอีกในโอกาสต่อไป ขอขอบคุณ.