สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
กิจกรรมสถาบัน

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาโจทย์วิจัย ครั้งที่ 2 โครงการ “การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของบุคลากร สถาบันฯภาคเหนือ 2” ปี งปม. 2565

วันที่ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมไชยนารายณ์ นายบุญธรรม เกี้ยวฝั้น ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาโจทย์วิจัย ครั้งที่ 2” ภายใต้โครงการ “การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของบุคลากร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีกำหนดการระหว่างวันที่ 15 – 18 มิถุนายน 2566 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรีรัตน์ สุวรรณ์ อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นวิทยากร