สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
กิจกรรมสถาบัน

การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการทดสอบ V-NET ปีการศึกษา 2565 ศูนย์ประสานงานการสอบสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2

วันที่ 5 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. นายบุญธรรม เกี้ยวฝั้น ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ด้วยระบบดิจิตอล (Digital Testing) ปีการศึกษา 2565 ศูนย์ประสานงานการสอบสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วัตถุประสงค์เพื่อแจ้งคณะกรรมการระดับสนามสอบได้ทราบแนวปฏิบัติการจัดสอบ V-NET ระดับสนามสอบ จำนวน 21 สนามสอบใน 4 จังหวัด (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) โดยจัดการประชุมผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Meeting ณ ห้องประชุมไชยนารายณ์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2