สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
กิจกรรมสถาบัน

การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)

วันที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น. นายบุญธรรม เกี้ยวฝั้น ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ปีการศึกษา 2566 วัตถุประสงค์เพื่อแจ้งคณะกรรมการระดับสนามสอบได้ทราบแนวปฏิบัติการจัดสอบ V-NET ระดับสนามสอบ จำนวน 21 สนามสอบใน 4 จังหวัด (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) โดยจะดำเนินการระหว่างวันที่ 20 – 21 มกราคม 2567 และวันที่ 27 – 28 มกราคม 2567 จัดการประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) ณ ห้องประชุมไชยนารายณ์ อาคารสถาบันฯ