สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
กิจกรรมสถาบัน

การประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะทำงานศูนย์ประสานงานการทดสอบ V-NET

วันที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมไชยนารายณ์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 นายบุญธรรม เกี้ยวฝั้น ผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะทำงานศูนย์ประสานงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) สำหรับศูนย์ประสานงานการจัดสอบสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เพื่อมอบหมายหน้าที่คณะทำงานสถาบันฯ ในการวางแผนการดำเนินงานด้านเอกสารและการตรวจเยี่ยมสนามสอบ จำนวน 21 สนามสอบ ในพื้นที่ 4 อศจ. ได้แก่ อศจ.เชียงราย อศจ.พะเยา อศจ.แพร่ และ อศจ.น่าน ในระหว่างวันที่ 21 – 23 มกราคม 2566