244741520_2735967183368832_5562477357989802203_n
245201380_626491215040576_3495844159858356319_n
B1
B3
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
การประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ – สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2

การประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์

วันที่ 30 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 นายบุญธรรม เกี้ยวฝั้น รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นประธานการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ ของสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 โดยมีวาระเพื่อพิจารณาสำคัญ คือ พิจารณาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ ปรับปรุง พ.ศ. 2562 ที่ประชุมได้มีการหารือและปรับแก้ให้หลักสูตรเทคโนโลยียานยนต์ ในแต่ละสถานศึกษามีรูปแบบและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน