สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
กิจกรรมสถาบัน

การประชุมหารือแนวทางการเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายบุญธรรม เกี้ยวฝั้น ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 พร้อมด้วยผู้บริหารฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อหารือแนวทางการเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 โดยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 นำเสนอข้อมูลแผนการดำเนินงานฝ่ายคัดกรองบุคคลเข้า-ออกพื้นที่ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี ในวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2566 โดยเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมไชยนารายณ์ อาคารสถาบันฯ