สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
กิจกรรมสถาบัน

การประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 3/2566

วันที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมไชยนารายณ์ นายบุญธรรม เกี้ยวฝั้น ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ การประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 3/2566 โดยมีวาระสำคัญได้แก่ 1) การขอใบประกอบวิชาชีพแนวใหม่ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2565 2) การประชาสัมพันธ์ OVECSHOW & SHARE FORNEW PERSPECTIVE พลิกโฉมอาชีวะ และ 3) สร้างการรับรู้ เรื่องการขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพประเภทต่าง ๆ ตามข้อบังคับคุรุสภา ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษาทั่วประเทศ (ศปชส.) โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานการประชุม