สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
กิจกรรมสถาบัน

การประชุมคณะกรรมการสรรหารองผู้อำนวยการสถาบันและผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน ครั้งที่ 2/2567

วันที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. นางเมธิณี บุญเอกบุศย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหารองผู้อำนวยการสถาบันและผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน ครั้งที่ 2/2567 เพื่อพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันและผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันฯ ณ ห้องประชุมไชยนารายณ์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2