สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
กิจกรรมสถาบัน

การประชุมคณะกรรมการสรรหารองผู้อำนวยการสถาบันและผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 4 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมไชยนารายณ์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 นายบุญธรรม เกี้ยวฝั้น ผู้อำนวยการสถาบันฯ  กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสรรหารองผู้อำนวยการสถาบันและผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน ครั้งที่ 1/2567 โดยมี นางเมธิณี บุญเอกบุศย์ เป็นประธานการประชุม มีวาระพิจารณาสำคัญ คือ เพื่อพิจารณาปฏิทินกำหนดการสรรหาและเอกสารที่เกี่ยวข้องในการสรรหารองผู้อำนวยการสถาบันและผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน