สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
กิจกรรมสถาบัน

การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการเพื่อเลื่อนค่าตอบแทนประจำปี

วันที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. นายเอกชัย วงศ์วรกุล กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการเพื่อเลื่อนค่าตอบแทนประจำปี โดยมีกรรมการ 2 ท่าน ได้แก่ ดร.อรพิน ดวงแก้ว และนายอัศวิน ข่มอาวุธ วัตถุประสงค์เพื่อการประเมินเพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด ซึ่งคณะกรรมการได้ให้ นายบุญธรรม เกี้ยวฝั้น ผู้อำนวยการสถาบันฯ เข้าชี้แจงข้อมูลก่อนเริ่มดำเนินการประชุมด้วย