สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
กิจกรรมสถาบัน

การประชุมการเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายบุญธรรม เกี้ยวฝั้น ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมการเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1/2566 ร่วมกับสถาบันการอาชีวศึกษา 23 แห่ง เพื่อหารือด้านอาคารสถานที่ ในพื้นที่อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี โดยจัดการประชุมผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมไชยนารายณ์ อาคารสถาบันฯ