สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
กิจกรรมสถาบัน

การประกวดผลงานทางวิชาการ งานวิจัยและนวัตกรรมของนักศึกษา ประจำปี 2562

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลการประกวดผลงานทางวิชาการ งานวิจัยและนวัตกรรมของนักศึกษา ประจำปี 2562 จัดขึ้นวันที่ 10 มีนาคม 2562 ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1. ประเภท โปสเตอร์ (Poster Presentation) นักศึกษาที่ได้รับรางวัลดังนี้
1.1 รางวัลเหรียญทอง การพัฒนาผลิตภัณฑ์เค้กช็อกโกแลตเสริมแป้งกล้วยน้ำว้า นางสาวนันทนัช เตชะวอศ.เชียงราย สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ
1.2 รางวัลเหรียญเงิน เครื่องคัดแยกเมล็ดข้าวสาร นายยศพันธ์ ชัยศิริ วท.เชียงราย สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์
1.3 รางวัลเหรียญทองแดง ถังขยะอัจฉริยะด้วยการควบคุมผ่านโทรศัพท์มือถือ นายปฐมพร ศุภานันทน์ วท.แพร่ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.4 รางวัลชมเชยการออกแบบและสร้างเครื่องกวนสีรถยนต์แบบปรับตั้งเวลา
นายพงศกร มะโน นายจีรวัฒน์ ปานสุวรรณ วท.น่าน สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์
1.5 รางวัลชมเชย เครื่องนับเมล็ดยาลงซอง นายบุญชัย ทิวานันท์ วท.แพร่ สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์
2. ประเภท บรรยาย (Oral Presentation)
1.1 รางวัลเหรียญทองการสร้างเครื่องทำความสะอาดหน้าฝาสูบ นายอนุพงษ์ แซ่ลี วท.เชียงราย สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์
1.2 รางวัลเหรียญเงิน แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมสู่ความยั่งยืนนายจักรกฤษณ์ ผิวเหลือง วอศ.เชียงราย สาขาวิชาการท่องเที่ยว
1.3 รางวัลเหรียญทองแดง รถลำเลียงวัสดุแบบเดินตามเส้นอัตโนมัติ นายณัฐพล พันธ์ใหญ่ วท.พะเยา สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
1.4 รางวัลชมเชย ออกแบบและทดสอบชุดฝึกปฏิบัติเครื่องทดสอบแรงดึง นายพิรุณศักดิ์ มูลวงศ์
นายชรินทร์ชัย ไชยวุฒิ วท.น่าน สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์
1.5 รางวัลชมเชย การสร้างเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวลงถาดแบบอัตโนมัติ นายศุภกร วงค์ผา วท.เชียงราย สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์
โดยผู้ที่ได้รับรางวัลได้รับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร และจะเป็นตัวแทนสถาบันฯ นำผลงานจัดแสดงใน
โอกาสต่อไป