สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
ข่าวประกาศ / แจ้งกำหนดการ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันฯและผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันฯ

*** เอกสารแนบ 5 ฉบับ ***
1) ประกาศรับสมัคร
ดาวน์โหลดเอกสาร >> https://ivenr2.ac.th/wmtr
2) ประกาศปฏิทินกำหนดการสรรหา
ดาวน์โหลดเอกสาร >> https://ivenr2.ac.th/sruj
3).ใบสมัคร รองผู้อำนวยการ
ดาวน์โหลดเอกสาร >> https://ivenr2.ac.th/8m69
4).ใบสมัคร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ดาวน์โหลดเอกสาร >> https://ivenr2.ac.th/gnzr
5). ข้อบังคับสรรหารองผู้อำนวยการสถาบันฯ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2562
ดาวน์โหลดเอกสาร >> https://ivenr2.ac.th/cja4