สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
ข่าวประกาศ / แจ้งกำหนดการ

ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา “การพัฒนากระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์ในสถานศึกษาสังกัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน และคณาจารย์ที่สนใจ เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา “การพัฒนากระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมแบบ Start Up ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล”
ระยะเวลาการอบรม วันที่ 21 – 24 กันยายน 2566 ณ จังหวัดพะเยา
รับสมัครจำนวน 90 ท่าน สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 10 กันยายน 2566 ที่เว็บไซต์ http://training.r-hrd.net