สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
ข่าวประกาศ / แจ้งกำหนดการ

ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา สังกัดสอน2 ส่งบทความวิชาการ/บทความวิจัย เข้าร่วมการประกวด “การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม เทคโนโลยีอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 4

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 31 ธันวาคม 2566* สามารถสมัครเข้าร่วมประกวดได้ทาง https://forms.gle/D4CbNhkQ8Mg4gXdJ9

และสามารถดาวโหลดรายละเอียดและ template ได้ทาง https://drive.google.com/…/1eyyLT5m2ket8qmeZzC…

***หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่นางสาวกมลชนก ยอดปัญญา 095 852 3770 ผู้ประสานงาน