สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
ข่าวกิจกรรมสถานศึกษา

โครงการค่ายลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ ประจำปีการศึกษา 2565

วันศุกร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร นำโดย นางสาวเยาวลักษณ์ รอดเกลี้ยง ผู้อำนวยการ มอบหมายให้นางสาวรัตนา พลอยอยู่ เป็นประธานในพิธีเปิดกองลูกเสือวิสามัญและพิธีถวายราชสดุดี พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมโครงการค่ายลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีกิจกรรมฐานและพิธีประจำกองลูกเสือวิสามัญ ประดับแถบ 3 สี ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราววิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่