สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
ข่าวกิจกรรมสถานศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคแพร่ ทำพิธีไหว้ครู บวงสรวงพระวิษณุกรรม

นางเมธิณี บุญเอกบุศย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแพร่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษารวมไปถึงชมรมศิษย์เก่าพระวิษณุกรรมแพร่ ทำพิธีไหว้ครู บวงสรวงพระวิษณุกรรม เพื่อเป็นสิริมงคลและขอพรจากพระวิษณุกรรม ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ลานพระวิษณุกรรม วิทยาลัยเทคนิคแพร่