สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 | Institute of Vocational education Northern Region 2
ข่าวกิจกรรมสถานศึกษา

เทคนิคเชียงราย ประชุมการอนุมัติแผนงานเงินบำรุงการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย เป็นประธานการประชุมการอนุมัติแผนงานเงินบำรุงการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 ของแผนปฏิบัติการระดับปริญญาตรี โดยที่ประชุมมีผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา เข้าร่วมประชุมพร้อมกัน ณห้องประชุมชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย